Polityka prywatności

1.

Właścicielem Serwisu www.blyskpomorza.pl (oraz serwisów występujących w ramach subdomen serwisu głównego) jest firma Błysk Pomorza Spółka Cywilna Łukasz Panek, Jarosław Puszcz (NIP: 843-161-18-82).

2.

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Błysk Pomorza Spółka Cywilna Łukasz Panek, Jarosław Puszcz, ul. Osiedle Wazów 2/39, 77–300 Człuchów, NIP: 843-161-18-82 zwany dalej „Administratorem”.

3.

Administrator przetwarza Twoje dane, ponieważ jesteś zainteresowany:

a) otrzymaniem informacji na temat oferty współpracy z Administratorem

b) uczestnictwem w procesie rekrutacji

 

4.

W związku z tym, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wprowadzane przez Ciebie dobrowolnie w formularzach kontaktowych dotyczących poszczególnych treści wymienionych w punkcie 3, takich jak np. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, nr telefonu czy e-mail kontaktowy.

5.

Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Ciebie i Twoje dane i zapewnia, że są one:

a) przetwarzane zgodnie z prawem,

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

6.

W celu obsługi zapytania czy realizacji usługi Administrator przekazuje Twoje dane innym podmiotom, takim jak np.

  • firmy kurierskie i pocztowe (w celu dostarczenia umowy czy materiałów promocyjnych)
  • podmiotom i podwykonawcom świadczącym usługi prawne, marketingowe, informatyczne i księgowe (w celu kompetentnej obsługi Twojego zapytania lub realizacji zamówionej przez Ciebie usługi czy zamówionych treści)

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

7.

Twoje dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by:

  • obsłużyć Twoje zapytanie ofertowe
  • dostarczyć Ci zamówione treści
  • komfortowo realizować współpracę objętą umową

8.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: lpanek@blyskpomorza.pl.  Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

9.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

10.

Serwis www.blyskpomorza.pl nie stosuje plików cookies.

11.

Chcesz skontaktować się z Administratorem Twoich danych osobowych w serwisie? Napisz e-mail na lpanek@blyskpomorza.pl lub jpuszcz@blyskpomorza.pl.